Նախընտրական ծրագիր

07/04/2012

Առաջադրվելով ՀՀ Ազգային Ժողովի պատգամավորության թեկնածու` իմ ընտրողներին տեղեկացնում եմ, որ որևէ կուսակցության անդամ կամ քաղաքական հոսանքի հետևորդ չեմ հանդիսանում: Կարևորում եմ` պատգամավորական մանդատի հնարավորությունների օգտագործումն ի նպաստ մարդու իրավունքների պաշտպանության, քաղաքացիական ակտիվության, մասնակցային ժողովրդավարության, հանրային նշանակության հարցերի բարձրացման և հանրային քննարկումների միջոցով ՀՀ Ազգային Ժողովում որոշումների ընդունումը:

Որպես ՀՀ Ազգային Ժողովի պատգամավորության թեկնածու, իմ ընտրողներին ներկայացնում եմ այն նպատակներն ու խնդիրները, որոնց հասնելուն և լուծմանն ուղղված կլինի իմ օրինաստեղծ գործունեությունը ՀՀ Ազգային Ժողովի պատգամավոր ընտրվելու դեպքում:

 • Մարդու իրավունքներ և հիմնարար ազատություններ.
  • Օրենսդրական բոլոր նախաձեռնությունները միտված են լինելու մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների անվերապահ հարգմանը,
  • Պետության հաշվետվողականության ապահովման նպատակով քաղաքացիական վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում:
 • Դատաիրավական բարեփոխումներ.
  • Դատական համակարգի լիարժեք բարեփոխում`ինչը քաղաքացիներին թույլ կտա արդարություն գտնել ներպետական դատական ատյաններում,
  • Փաստաբանական ինստիտուտի հզորացմանը միտված օրենսդրական նախաձեռնություններ,
  • Անվճար իրավաբանական օգնության մեխանիզմների ներդրում:
 • Ազատ մամուլ.
  • «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխություններ, որոնք միտված են լինելու հեռարձակման ոլորտում բազմակարծության ապահովմանը, ինչպես նաև մետրային հեռարձակման ոլորտում հեռուստաընկերությունների գործունեության ապահովմանը 2015 թվականից հետո:
 • Երիտասարդական քաղաքականություն.
  • Օրենսդրական նախաձեռնությունների միջոցով խրախուսել սերնդափոխությունը պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում:
 • Կրթություն և գիտություն.
  • Տեղայնացնելով լավագույն միջազգային փորձը և հիմք ընդունելով ազգային արժեհամակարգը` մշակել կրթության բնագավառի հայեցակարգ,
  • Պետության կայացման և զարգացման համար կարևորագույն ոլորտներում երիտասարդության գիտական պոտենցիալի արդյունավետ կիրառում,
  • Գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորումը պետք է կազմի ՀՆԱ-ի առնվազն 1%-ը` հետագայում տարեկան 0.2 %-ի աճի միտումով:
 • Փոքր և միջին բիզնես.
  • Օրենսդրական նախաձեռնություններով բարձրացնել փոքր և միջին բիզնեսի պաշտպանվածության մակարդակը, ինչը կստեղծի ոլորտի զարգացման հեռանկարներ և կնպաստի նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը,
  • Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության նոր քաղաքականության ներդրում, որի պարագայում մոնոպոլ տնտեսական դիրք ունեցող ընկերությունները չեն կարող փոքր և միջին բիզնեսին դուրս մղել մրցակցությունից:
  • Հարկային վարչարարության մեխանիզմների պարզեցում, ինչը կնպաստի բիզնես միջավայրի բարելավմանը և տնտեսության զարգացմանը:
 • Ազատ շուկայական հարաբերությունների զարգացում.
  • Ապրանքների ներկրման հստակ չափորոշիչների մշակում և ներդրում, ինչը կբացառի անորակ և առողջության համար վնասակար ապրանքների, հատկապես դեղորայքի, մանկական խաղալիքների ու սննդամթերքի ներկրումը Հայաստան,
  • Ավտոմեքենաների և սարքավորումների մաքսազերծման համար սահմանված անտրամաբանական և չհիմնավորված գործակիցների վերանայում,
  • Տեղական արտադրանքի արտահանման համար նպաստավոր հարկային և մաքսային արտոնությունների սահմանում` նպաստելով արտադրության ոլորտի զարգացմանը:
 • Կառավարում.
  • Համայնքային և պետական բյուջեների ծախսային հոդվածների նկատմամբ նպատակայնության չափանիշների և քաղաքացիական վերահսկողության սահմանում,
  • Համայնքների ինքնավարության աստճանի բարձրացում, ինչը կնպաստի կառավարման ապակենտրոնացմանը, ինչպես նաև համայնքների համաչափ և կայուն զարգացմանը:
 • Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն.
  • Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իմիտացիայի փոխարեն հստակ հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում, ներառելով զսպումների և հակակշիռների այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք նվազագույնի կհասցնեն կոռուպցիոն ռիսկերը,
  • Իրավախախտներին խիստ պատժի ենթարկելու իրական ընթացակարգերի ներդրում և անպատժելիության երաշխիքների բացառում բոլոր մակարդակներում,
  • Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բնագավառում հնարավոր շահերի բախումները բացառող օրենսդրական փաթեթի ներկայացում:
 • Սոցիալական ապահովություն.
  • Սահմանված սպառողական զամբյուղի չափի վերանայում` հաշվի առնելով ներկա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը,
  • Հաշմանդամության կարգերի սահմանման, դրանց փոփոխման և դրանցից զրկելու ընթացակարգերի հստակեցմանն ուղղված օրենսդրական նախաձեռնություններ,
  • Նպաստների, թոշակների, նվազագույն աշխատավարձի և այլ սոցիալական փաթեթների համապատասխանեցում ներկա կենսապայմաններին:
 • Բնապահպանություն.
  • Էկոլոգիապես մաքուր էներգետիկ աղբյուրների ներդրում և զարգացում` Հայաստանի առանց այն էլ վտանգված էկոհամակարգի քայքայման փոխարեն,
  • Կանաչ տարածքների, այգիների, հանգստյան գոտիների, արգելանոցների պահպանմանը և պաշտպանությանը միտված օրենսդրական նախաձեռնություններ:

 

Ներկայացված ծրագրային խնդիրներն ու նպատակները ուղղված են Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն դարձնելուն, ուր մարդիկ կցանկանան վերադառնալ և չեն մտածի արտագաղթելու մասին:

Ընտրվելու դեպքում Վանաձոր քաղաքում հիմնադրելու եմ մշտական հիմունքներով գործող ԱԺ պատգամավորի գրասենյակ, որի միջոցով մշտական կապ եմ պահպանելու իմ ընտրողների հետ:

Բաժին: Նախընտրական նյութեր