ԼՀԿ Երևանի խորհրդի նախագահ, ավագանու անդամ Դավիթ Խաժակյանը ներկայացրել է Երևանի զարգացման «10 առաջնահերթ առաջարկ» ծրագիրը։

09/06/2023
Երևանի զարգացմանը միտված 10 առաջարկները ներկայացնված են ստորև, իսկ առաջիկայում տեսանյութերի միջոցով կներկայացվեն իրագործման մանրամասները.
– Համատիրությունների վերացում
– Մյասնիկյան պողոտայի բեռնաթափում՝ դարձափոխային երթևեկության միջոցով
– «Հայրենիք» կինոթատրոնի խաչմերուկի բեռնաթափում՝ նոր էստակադի միջոցով
– Դավթաշենի կամրջի բեռնաթափում՝ Վաղարշյան – Կոմիտաս խաչմերուկի նոր էստակադի միջոցով
– Փոքր կենտրոնի բեռնաթափում՝ նոր վերգետնյա և ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների միջոցով
– Քաղաքային աղճատված դիմագծի վերականգնում՝ համալիր կանոնակարգումների միջոցով
– Փոշու մակարդակի նվազեցում՝ շինհրապարակները նորարական մեթոդներով կամզակերպելու միջոցով
– Երևանի զարգացման համապարփակ ծրագրի մշակում (Master Plan)
– Վթարային շենքերի վերաբնակեցում
– Լքյալ կոմերցիոն տարածքների օգտագործում՝ «Մաստեր պլանի» համաձայն

Բաժին: featured